logo

Program rozvoja vidieka SR

 

ikona PRV     Ikona PRV

 

TOP- Farm, spol. s r.o., na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov: TOP- Farm, spol. s r.o.
Sídlo: Topoľnica 309, 925 92 Topoľnica
IČO: 46 958 282
Kód projektu: 042TT080012

Názov a opis:

Rozšírenie kapacity existujúceho podniku obstaraním úžitkových dodávkových automobilov s chladiarenskou nadstavbou

 

Projekt rieši zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Slovenska posilnením slovenského potravinárskeho priemyslu prostredníctvom rastu efektívnosti, exportnej výkonnosti a konkurencieschopnosti a to aj cestou rozvoja zamestnanosti a technologických inovácií vo vidieckych oblastiach.

Miesto realizácie projektu: Topoľnica
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy: 8/PRV/2015  
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 3A
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 
Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies