logo

Operačný program Výskum a inovácie

operacny program vyskum a inovacie


Spoločnosť TOP-Farm, spol. s r.o., Topoľnica realizuje projekt s názvom

„Novou prevádzkou k výrobe nových produktov“
 

Projekt je financovaný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ako poskytovateľ časti finančných prostriedkov výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1.-04, operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP.

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 199 988,10 Eur.

 

Stručný popis projektu:

Štruktúra a zameranie projektu je v súlade so špecializáciou RIA3 SK  v oblasti „Zhodnocovanie domácej surovinovej základne“. Vybudovanie novej progresívnej výrobnej prevádzky je v súlade s cieľom OP Výskum a inovácie ako aj výzvy zameranej na podporu inovácií a technologického transferu.

Projekt je prínosom pre ďalší rast spoločnosti TOP-Farm, spol. s r.o. a prináša tak zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských producentov výrobkov s väčšou pridanou hodnotou.

Projekt je zameraný na vytvorenie novej prevádzkarne, v ktorej pôjde o zavedenie inovatívnej výroby mäsových špecialít v podobe konzervovaného mäsa, paštét, nátierok, masti, či marinovaného mäsa a pod. Súčasťou hlavnej aktivity projektu „Ostatné inovačné opatrenia“ je pre dosiahnutie efektivity práce a kvality výsledných produktov a naplánovaná Inovácia projektu.

 

 Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies